Cerium - CASELLA, ECOM, RION, NTEK, WAVECONTROL, HUND WETZLAR / Mjerna oprema / Buka, vibracije, zvučna izolacija / RION mjerači vibracija / VA-12 analizator vibracija

Prijenosni analizator vibracija namijenjen za dijagnostiku opreme i mjerenja na licu mjesta.

Prijenosni analizator vibracija namijenjen za dijagnostiku opreme i mjerenja na licu mjesta.

* Dozvoljava simultana mjerenja akceleracije, brzine, pomaka i vršnog faktora akceleracije
* FFT analiza
* Podaci o valnom izgledu pohranjeni su na SD karticu radi kasnije analize
* Dodaci: Softver za analiz oblika vala i softver za usporedbu

Preuzmite PDF

VA-12_Instruction_Manual_54242

Pogledajte video

 

Software:

Kategorije: rion, cerium, proizvodi

Ključne riječi: rion, va-12, mjerenje, vibracije

Newsletter

Vaše ime i prezime

E-mail adresa

Tvrtka

Provjera:

Grenke Leasing