Cerium - CASELLA, ECOM, RION, NTEK, HUND WETZLAR / Laboratorij / Umjeravanje instrumenata

Umjeravanje instrumenata

Laboratorij za umjeravanje je u postupku akreditacije prema međunarodnoj normi HRN EN ISO/IEC 17025 za umjeravanje analizatora plinova što podrazumijeva određivanje donje granice detekcije, klizanje nule i raspona, ponovljivost nule i rasponu, linearnost senzora, vrijeme odziva te određivanje koeficijenta K Pitot cijevi. Umjeravanje se radi na analizatorima plinova sa senzorima za mjerenje: O2, CO, CO2, NO, NO2, SO2, TOC, propan, itd.

Umjeravanje se provodi jednom godišnje te se izdaje dokument koji se naziva Potvrda o umjeravanju iz koje se dobiveni rezultati koriste za određivanje mjerne nesigurnosti laboratorija za mjerenje emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora. 

Naš laboratorij provodi sljedeća umjeravanja:

  1. Umjeravanje analizatora plinova
  2. Umjeravanje mjerača brzine strujanja i obujamskog protoka (anemometri)
  3. Umjeravanje Pitot cijevi
  4. Umjeravanje mjerača osvjetljenja (luksmetara)
  5. Umjeravanje Tahometara
  6. Umjeravanje mjerača protoka zraka na uređajima za uzrokovanje plinova, para i prašina 

 

 

Umjeravanje pitot cijevi

 

Za više informacija kontaktirajte nas na info@cerium.hr.

Kategorije: cerium, usluge

Ključne riječi: cerium, usluge, instrumenti, umjeravanje, laboratorij

Newsletter

Vaše ime i prezime

E-mail adresa

Tvrtka

Provjera:

Grenke Leasing